Saturday, 1 February 2014

ဂႏၱ၀င္ေတးသီခ်င္းမ်ားစုစည္းမႈ

ဒီစာမ်က္ႏွာေလးမွာေတာ့ ေရွးဂႏၱ၀င္ေတးသီခ်င္းမ်ား ကုိသာ အလြယ္တကူနားဆင္ႏူိင္ရန္ စုစည္းၿပီးတင္ေပးသြားပါမယ္။ 


No Title Singer Listen/Download Size
1 ဘရဏီ ၀င္းဦး Click Here !! 2.00 MB
2 အာဇာနည္ေန႔ ၀င္းဦး Click Here !! 2.00 MB
3 တစ္ခုိင္လုံးေရႊ တင္တင္ျမ Click Here !! 2.00 MB
4 ကသစ္ပန္း တင္တင္ျမ Click Here !! 2.00 MB
5 ပန္းပန္ရင္ တင္တင္ျမ Click Here !! 2.00 MB
6 ျမတ္ေရႊတိဂုံ တင္တင္ျမ Click Here !! 2.00 MB
7 လကဆုန္ တင္တင္ျမ Click Here !! 2.00 MB
8 ေရႊၿပဳံး တင္တင္ျမ Click Here !! 2.00 MB
9 ျမစ္ႀကီးဧရာ၀တီ တင္တင္ျမ Click Here !! 2.00 MB
10 ေရႊအုိးစည္ တင္တင္ျမ Click Here !! 2.00 MB
11 ဂီတဥၨလီ တင္တင္ျမ Click Here !! 2.00 MB
12 ေခ်ာတိုင္တက္ပြဲ မာမာေအး Click Here !! 2.00 MB
13 ထန္းလ်က္သည္လံုမ မာမာေအး Click Here !! 2.00 MB
14 ေမတၱာခ်စ္ေတးရွင္ မာမာေအး Click Here !! 2.00 MB
15 ေရႊဧည့္သည္ မာမာေအး Click Here !! 2.00 MB
16 နန္းဘြားေမပ်ိဳ မာမာေအး Click Here !! 2.00 MB
17 အမုန္းေပးသြားတဲ့ညကေလး မာမာေအး Click Here !! 2.00 MB
18 လေရာင္မခ်စ္ေသာပန္းႏွင့္ပန္းကိုမသိေသာလ မာမာေအး Click Here !! 2.00 MB
19 အႏုအလွအက တစ္ရာ မာမာေအး Click Here !! 2.00 MB
20 နန္းျမရတနာ မာမာေအး Click Here !! 2.00 MB
21 ျမန္မာ့ေဗ်ာ မာမာေအး Click Here !! 2.00 MB
22 ပြဲခင္းသာ မာမာေအး Click Here !! 2.00 MB
23 ေႏြကႏ ၱာဦး မာမာေအး Click Here !! 2.00 MB
10 title Singer Click Here !! 2.00 MB
10 title Singer Click Here !! 2.00 MB
10 title Singer Click Here !! 2.00 MB
10 title Singer Click Here !! 2.00 MB
10 title Singer Click Here !! 2.00 MB
10 title Singer Click Here !! 2.00 MB
10 title Singer Click Here !! 2.00 MB
10 title Singer Click Here !! 2.00 MB
10 title Singer Click Here !! 2.00 MB
10 title Singer Click Here !! 2.00 MB

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားအား စစ္ေဆးျပီးမွသာ အတည္ျပဳေပးမည္။